Firma z misją

Tworzymy wartość dla wszystkich ludzi, którzy tworzą nasz stakeholders

Wiemy, że za naszymi klientami i dostawcami, za naszymi partnerami i pracownikami kryją się oblicza ludzkie, prywatne i rodzinne historie; kryją się zawodowe troski, potrzeby i pragnienia. Chcemy, aby nasza firma przyczyniła się do poprawy jakości życia tych osób, przyczyniła się do bardziej zrównoważonego rozwoju naszej planety i poprawiła jakość życia całego społeczeństwa.

Działalność skoncentrowana na ludziach

Od początku swojego istnienia firma Industrias Alegre rozumie relacje biznesowe jako bliskie i ludzkie. Jest to jedna z cech charakterystycznych przedsiębiorstwa rodzinnego: praca od osoby do osoby, dążenie do obopólnych korzyści i nastawienie na długofalowość.

Ta bliskość jest częścią naszej kultury korporacyjnej, która na co dzień przekształca się aby oferować:

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Ponieważ wiemy, że efektywność to znacznie więcej niż korzystne ceny czy terminowość dostaw, staramy się, aby nasza działalność przekładała się na firmę zaangażowaną społecznie.

Nasze zobowiązania przekładają się na konkretne zasady, które są stosowane na co dzień i podlegają ciągłemu weryfikowaniu i ulepszaniu przez kierownictwo firmy. Aby osiągnąć nasze cele, opracowaliśmy osiem zasad postępowania i kodeks etyczny:

Postępowania i kodeks etyczny

Wszystkie nasze zasady dotyczące odpowiedzialności społecznej mają na celu realizację zobowiązań w zakresie dobrych praktyk biznesowych i etycznych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONU.

Patronat Vicente Alegre

Patronat Vicente Alegre to narzędzie, które nasza firma wykorzystuje do promowania projektów, które mają pozytywny wpływ na otaczające nas społeczeństwo.

Organizacja, za pośrednictwem której oddajemy hołd twórcy firmy, powstała w 2021 roku i stanowi dopełnienie realizowanej w firmie ścieżki odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Dzięki niemu, oprócz poszukiwania lepszego środowiska, chcemy przenieść poza nasze zakłady własną kulturę opartą na innowacjach technologicznych, szacunku dla ludzi i tworzeniu wartościowych relacji dla wszystkich stron. W tym celu wspieramy inicjatywy zewnętrzne i chcemy promować własne projekty.

Plan Równości

Równe szanse dla mężczyzn i kobiet w Industrias Alegre są uważane za jedną ze strategicznych zasad polityki korporacyjnej i zarządzania ludźmi.

10 marca 2020 r. powołano Komisję Negocjacyjną, której celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu, w której wszystkie przyjęte porozumienia i postanowienia są realizowane w drodze kompromisu.

Plan Równości obejmuje cały personel Industrias Alegre oraz wszystkie te obszary i osoby, które w okresie obowiązywania Planu zostaną utworzone i włączone do organizacji.

Czas trwania planu, 4 lata (2020-2024)

Pobierz broszurę informacyjną

Sprawozdanie roczne

Odkryj wszystkie dane naszego przedsiębiorstwa w najnowszym RAPORCIE ROCZNYM na rok 2022.

Pobierz PDF

Raporty z poprzednich lat

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie?

Zapisz się do naszego newslettera

Śledź nas LinkedIn Youtube